PRIVACYVERKLARING (AVG)

Huub Koch, Laat zien wat je waard bent, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring (pdf opent in nieuw venster).

Huub Koch, Laat zien wat je waard bent, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Update Privacyverklaring | Rotterdam, 3 maart 2019.

(AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming. EU/NL.