De beste en de snelste manier om contact op te nemen met Huub Koch: LAAT ZIEN WAT JE WAARD BENT – is per email.

Bijvoorbeeld door een bericht te sturen via het onderstaande formulier of huub@laatzienwatjewaardbent.nl te gebruiken.Huub Koch, Laat zien wat je waard bent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. En neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zie ook deze privacyverklaring volgens de (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming. EU/NL.


Meer Informatie over de auteur vind je op www.huubkoch.nl.