Uit jarenlang onderzoek, uitgevoerd door The Gallup Organization, is gebleken dat mensen die het meest doeltreffend zijn, weten waar hun sterke punten liggen. Daarmee zijn zij het best in staat om strategieën te ontwikkelen waarmee ze kunnen voldoen aan de eisen van het dagelijks leven, werk en gezinsleven.

Een overzicht van de kennis en vaardigheden die je hebt verworven kan een indruk geven van jouw capaciteiten, maar pas als je bewust bent van je natuurlijke talenten en deze begrijpt, zul je weten wat er aan de basis ligt van jouw successen.

Het vinden van jouw talent-thema’s doe je door met één van de vele Strengths-Finders te werken. Je vindt ze in boeken of op websites over kernkwaliteiten. Uiteindelijk gaat het om jouw ‘top vijf’ als persoon. Deze kwaliteiten zijn belangrijk voor jouzelf. Als bedrijf is een ’top 3’ een beter uitgangspunt. Deze kwaliteiten zijn belangrijk voor jouw klant, om de keuze voor jou te maken.

Kenmerkende thema’s helpen jou de talenten die leiden tot succes te optimaliseren, afzonderlijk en in combinatie. Talenten omvormen tot sterke punten maakt dat succes boeken in je persoonlijk leven en in je werk, een kwestie is van consistente, bijna perfecte prestaties. Maar perfectie is ook een valkuil.

Let op: de allerbeste zijn is onnodig. Het gaat om jouw unieke kracht.

m-l-503839-unsplash

Laat ik mezelf als voorbeeld nemen.

Mijn ‘top vijf’ bestaat uit: Maximalisering, Strategisch, Input, Relatievorming en Leergierigheid. Wat dat betekent vind je hieronder. Ik geef twee voorbeelden.

Maximalisering

Uitmuntendheid, niet middelmatigheid is mijn maatstaf. Het kost een behoorlijke inspanning om iets van onder het gemiddelde naar net boven het gemiddelde te brengen en dat is volgens mij niet echt de moeite waard. De ontwikkeling van iets dat al sterk is naar een uitzonderlijk niveau kost net zoveel inspanning, maar is veel opwindender.

Sterkten, of het nu die van mij zijn of die van anderen fascineren mij. Net als een parelduiker kom ik ze op het spoor, waarbij ik let op de duidelijke signalen van een sterkte, een glimp van aangeboren uitmuntendheid, een snel doorlopen studie of een vaardigheid die iemand zich eigen heeft gemaakt zonder de daarvoor benodigde stappen genomen te hebben. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat er sprake kan zijn van een sterkte.

Als ik een sterkte hebt ontdekt, voel ik me zich verplicht om het te koesteren, te perfectioneren en tot uitmuntendheid te brengen. Ik polijst de parel tot hij schittert. Door deze natuurlijke rangschikking naar sterkten zien anderen mij als selectief. Ik kies ervoor mijn tijd door te brengen met mensen die mijn bijzondere sterkten waarderen.

Evenzo wordt ik aangetrokken tot mensen die hun eigen sterkten lijken gevonden te hebben en ontwikkeld. Ik ben geneigd om mensen te ontwijken die mij willen “opknappen” en tot een ander mens willen maken; laat ze maar iemand anders zoeken om te ‘perfectioneren’. Je wilt niet je hele leven zitten jammeren over wat je mist. Integendeel, Je wilt ten volle profiteren van de gaven waarmee je werd geboren. Dat geeft meer plezier. Het is productiever. En – in tegenstelling tot wat men zou verwachten – stelt meer eisen.

Strategisch

Het thema Strategisch stelt mij in staat om orde te scheppen in chaos en de beste weg voorwaarts te vinden. Dit is geen vaardigheid die aan te leren valt. Het is een onderscheidende manier van denken, een bijzondere kijk op de wereld als totaal. Het is een perspectief dat mij in staat stelt patronen te onderscheiden waar anderen slechts complexiteit zien.

Omdat ik deze patronen zie, probeer ik alternatieve scenario’s uit waarbij ik mezelf steeds afvraag “Stel dat dat en dat gebeurt? Oké, en wat als dat en dat gebeurt?” Door steeds weer deze vraag te stellen, kan ik alvast om de volgende hoek kijken en eventuele hindernissen nauwkeurig evalueren.

Omdat je kunt zien waar elk pad naartoe leidt, begint je te schiften. Je elimineert de paden die nergens naartoe leiden. Je elimineert de paden die rechtstreeks in weerstand zullen uitmonden. Je elimineert de paden die in een moeras van verwarring zullen uitlopen. En zo blijf ik schiften tot alleen het pad van mijn keuze overblijft – mijn strategie. Gewapend met deze strategie ga ik verder. Dit is mijn thema Strategisch in actie. “Wat als …?” Schift. Sla een nieuwe weg in.

Natuurlijk kan ik alle thema’s hier vermelden, maar dat leidt af van waar het hier nu om gaat. Jouw unieke kracht vinden.

john-royle-569346-unsplash

Voor nu zijn dit de vragen die er voor jou toe doen.

– Wat kan jij het allerbeste?
– Waar ligt jouw unieke kracht?
– Wat maakt jou tot wie je bent?
– Waar zit het onderscheid?
– Wat zou je beter kunnen laten?

Wees je bewust van jouw levensfilosofie, je ideologie – ook wel gedachtegoed genoemd – en koppel die aan je visie en je unieke kracht. Daarna wordt het tijd om te zien hoe jouw missie hier op natuurlijke wijze uit voortvloeit.

Dat is de volgende ronde.

Als bedrijf, de grootte maakt niet uit, is het handig om te weten wat jouw kernkwaliteiten zijn. Dat is niet hetzelfde als een categorie-waarde. Van een ontwerpbureau mag je verwachten dat het creatief is. Daar ligt het onderscheid niet. Maar als je, zoals in mijn geval, drie belangrijke kwaliteiten, Maximalisering, Strategisch en Relatie-vormend, in huis hebt… dan zullen klanten vanaf het eerste gesprek ervaren welke meerwaarde dat is.

Ter afsluiting geef ik toch nog die laatste kwaliteit mee. Samen vormen zij het drietal dat de basis is voor al mijn activiteiten.

Relatievorming

Dit thema beschrijft mijn houding ten opzichte van relaties. Simpel gesteld houdt het in dat ik de banden aantrek met mensen die ik al ken. Dat wil niet zeggen dat ik nieuwe ontmoetingen uit de weg ga – ik heb ook andere eigenschappen die maken dat ik er veel genoegen aan beleef om vreemden tot vrienden te maken – maar put veel vreugde en kracht uit het samenzijn met mijn beste vrienden en goede bekenden. Intimiteit doet me goed.

Zodra ik eenmaal contact met iemand heb, stuur ik bewust aan op een verdere verdieping van de relatie. Ik wil dat vrienden, bekenden en relaties me goed kennen. Ook ik wil hen goed kennen. Ik wil hun gevoelens, doelen, angsten en dromen begrijpen; en ik wil dat zij de mijne begrijpen.

Ik weet dat nauwe banden als deze een zeker risico inhouden – het risico dat anderen misbruik van je zullen maken – maar ik neem dit risico op de koop toe.

Voor mij is een relatie alleen waardevol als ze oprecht is. En de enige manier om te weten dat ze oprecht is, bestaat erin om jezelf aan de ander toe te vertrouwen. Hoe meer je met de ander deelt, hoe meer je samen riskeert. Hoe meer je samen riskeert, hoe meer elk kan bewijzen dat hij of zij oprecht om de ander geeft.

Dit zijn mijn stappen op de weg naar echte vriendschap, zowel persoonlijk als in zaken, en ik zet ze graag.


VOLGEND HOOFDSTUK >