Als je een weekje gestoeid hebt met de vragen uit het vorige hoofdstuk kun je er zeker van zijn dat je iets hebt ontdekt. De crux van waar jouw hart harder van gaat kloppen. De steen des aanstoots die om actie vraagt. De reden van jouw bestaan. Om van dat uitgangspunt een verhaal te maken dat anderen inspireert om met je mee te willen doen, is het nu tijd om die drijvende kracht te vertalen naar jouw onverbloemde kijk op deze kwestie.

Maar pas op. Als je nog denkt op de manier zoals je laatste baas, of het gemiddelde bedrijf, dan is het visie document wat je aan het eind van dit hoofdstuk hebt neergezet niet meer dan een papieren tijger. Dat al snel zijn laatste rustplek vindt in de onderste la van je bureau. Dan kun je het meteen weer vergeten. En aldus overgaan tot een gezapige en slaapverwekkende orde van de dag.

Jouw visie is een levensinstelling.

Of je bent uitzonderlijk, of je bent van de middelmaat. Gemiddelde bedrijven en zp-ers, stellen zichzelf centraal. Zij willen de beste zijn, marktleider, de toko met de meeste Return on Investment voor hun aandeelhouders en meer van dat soort gebakken lucht en luchtfietserij. Met een dergelijk zelfbeeld kun je nog geen deuk in een pakje boter slaan. Want egocentrisme heeft een uiterst beperkte houdbaarheidsdatum. Het is gedoemd om een roemloze dood te sterven.

vidar-nordli-mathisen-597526-unsplash

Een inspirerende visie is een heel ander soort verhaal. Vergelijk het maar met het opvoeden van kinderen. De waarden die jij in huis hebt zijn een natuurlijk voorbeeld van waar jij voor staat. En jij bent dat levende voorbeeld. Je hoeft geen enkele moeite te doen om je kinderen daar wat van mee te geven, ter inspiratie. Als je opgroeit in een gezin met inherente kwaliteiten neem je die vanzelf over.

Heel anders ligt dat met normen. Normering is het doodgeboren stiefkindje van inherente kwaliteit. Een kwestie van dressuur en africhten. Van heel hard slaan met de zweep of de maatlat. Een ander wezen iets opleggen wat je zelf niet eens kunt waarmaken, dat is de essentie van wat middelmatige bedrijven verstaan onder visie. Jouw functie binnen zo’n bedrijf is je op maat te laten zagen totdat je past binnen een profiel. Als je dan goed kijkt naar zo’n verhaal zie je alleen maar tegenspraak. Ze zeggen dit, maar doen wat anders. Beloven gouden bergen, maar geven hun personeel, hun kinderen en hun doelgroep een grijpstuiver.

Eigen zakken vullen eerst.

De tijd dat iemand nog geloof kon hechten aan een leugen die als waarheid wordt verkocht, is voorbij. Captains of Industry, regeringsleiders of wie dan ook in de schijnwerpers staat, ze worden afgerekend op wat ze doen. Niet op wat ze zeggen. Als je geen voorbeeld bent van wat je zegt kun je inpakken. Vroeg of laat. Voor je het weet sta je alleen. Bevind je je in een isolement. Dat is de nieuwe werkelijkheid.

jon-asato-246164-unsplash

De harten van mensen kloppen op de werkvloer. Hoor je het gebonk en gezaag? Wat mensen beweegt vind je op straat. Of in de huiskamers. In de buurthuizen of in het café. Dus niet in de boardroom. Vergaderkamers en wandelgangen hebben een geur van vriendjespolitiek en ons kent ons. Ze zijn verdacht. En terecht.

Om vorm te geven aan waar jij voor bedoeld bent is het nodig om een heel groot kampvuur te maken. Mobieltjes uit en gitaren in de aanslag. Zelfs het begrip ‘inspirerende visie’ zul je hier niet horen. Waar het echt om gaat is jouw levenslied. Je mag het ook lijflied noemen. Ga daar maar eens aanstaan de komende week.

Ik geef je twee reeksen vragen mee en de antwoorden daarop kun je later vertalen in dichtregels. Je mag er ook proza van maken. Dat is niet het punt. Of korte verhalen. Zolang die woorden maar de vonk bevatten die een vlam doet ontstaan die een vuur doet ontbranden dat onvergetelijk is. Een hartverwarmend vuur dat een teken is voor de mensen waar jij voor bedoeld bent, en waar ze nog lang over napraten. Omdat wat je zegt mensen raakt. Herkenbaar is. Geloofwaardig.

Voor minder doe je het niet.

vidar-nordli-mathisen-600397-unsplash

Dit is het vaandel, of de fakkel, die voor jouw troepen uitgaat.

Want nu we het toch over leiderschap hebben, een echte leider strijdt mee met zijn strijders op het slagveld. Een goed voorbeeld daarvan is George Patton, maar ook de al eerder genoemde Sun Tzu mag in dit rijtje niet ontbreken. Leiders die alles vanaf een bureautje achter de linies bedenken en daar orders geven, zijn lafaards.

Nu is het tijd voor uitdagende vragen:

1. Wat stoort je het meest als je naar de wereld kijkt? Wat is jouw steen des aanstoots? Wat is jouw verlangen om dat te veranderen? Welke concrete groep of situatie is daar een voorbeeld van? Wat is jouw verbinding daarmee?

2. Hoe ziet de wereld er straks uit, als het aan jou ligt? Als jij vanaf dag één je gaat inzetten voor de bovengenoemde zaak, met alles wat je in huis hebt. Wat gaat er dan veranderen? En hoe wil je dat jouw kompanen zich dat voorstellen?

Schrijf op, of spreek in op je voicerecorder. Benoem de pijnpunten en de marsroute. Voel ook het gevoel dat je er zelf bij krijgt. Ervaar je dit als aanzet tot een revolutie, dan weet je zeker dat je de juiste snaar te pakken hebt. Nog even en je weet wie je bent en waar jij voor staat. En wat je wilt betekenen in dit verhaal.

ian-schneider-108618-unsplash

Neem rustig de tijd. Vaste grond onder je voeten vinden vraagt om eenpuntige aandacht, blijf ademhalen. Wees gewaar van je gedachten, je gevoelens en van je lichamelijke sensaties. Ga er eens goed voor zitten. Ontspan.

OK. Tot binnenkort. Dit is het begin.

Geniet van je reis. Want waar je hart is ligt je bestemming.


VOLGEND HOOFDSTUK >