Verschillen tussen mensen bestaan en zijn nodig. Variaties op de regels maken van het leven een ervaring die gedenkwaardig is. Iedereen heeft een eigen perspectief. In het maatschappelijk en sociale verkeer werken we met afspraken om de stroom van gebeurtenissen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Verschillen in achtergrond, cultuur en levenservaring zorgen soms voor wrijving. Wrijving is energie. Een energie die je bewust maakt van jouw persoonlijke standpunt. De gevoelens die zo’n geschil meebrengt zorgen voor een ervaring van eigen kracht. Plotseling ben je zo alert als een vechtkunstenaar.

In de zakelijke wereld en in het gewone leven, is de persoon die geschillen weet om te buigen naar verbinding de echte winnaar. Het is makkelijk om vijanden te maken. Vrienden voor het leven maken blijft de echte kunst. Relaties onderhouden en verdieping geven vraagt niet alleen om inzicht in de ander, maar ook in jezelf.

Dit hoofdstuk zou oorspronkelijk gaan over klantenlokkers, drempelverlagers en geen-risico-garanties. Als je de vorige hoofdstukken hebt gelezen begrijp je wellicht al wat die termen betekenen. Marketing en communicatie. Verkopen en verhalen vertellen. Allemaal mooie kennis en technieken.

Het belangrijkste is dat wat jij doet in je bedrijf, met hart en ziel wordt gedaan.

Als je geen zin hebt om te zorgen voor een geweldig product of dienst, noch om daarbij een uitmuntende service te bieden, ook in het geval van calamiteiten, dan kun je beter geen ondernemer worden. Trots kunnen zijn op wat je doet blijft de grootste beloning voor al je inspanningen.

De liefde en erkenning die je in ruil daarvoor krijgt bestaat uit Nog Meer Klanten. Want een tevreden klant is tevens jouw ambassadeur. Met als gevolg Meer Omzet.

Gratis reclame dus. Free Publicity. Mooie referenties.

En dat verdien je ook, als je het verschil weet te maken.

micaela-parente-636124-unsplash

In iedere branche of vakgebied is de middelmaat, het gewone, het haalbare de norm. Normen zijn echter gebaseerd op angst. Angst dat je afgerekend wordt op de resultaten. Dus laten we maar gewoon doen. De cultuur van de middelmaat zorgt ervoor dat je geen verantwoordelijkheid wilt dragen en de schuld van mislukkingen het liefst afschuift op anderen. Uitzonderlijk zijn valt op. In Nederland heet dat je-kop-boven-het-maaiveld-uitsteken.

Binnen een cultuur waar echte kwaliteit bijzonder is voelen collega’s, chefs en bazen zich al snel bedreigd in de status quo van de bedrijfsvoering. Je gaat te snel, je werkt te goed en daarmee zorg je dat het evenwicht binnen die trage, middelmatige constructie verstoord wordt. Je bent een challenger, een uitdager van vastgeroeste patronen.

Als middelmaat de regel is en jij meer in je mars hebt, hou je het in dergelijke omstandigheden niet lang uit.

Een indruk maken die mensen lang bijblijft is dus altijd gebaseerd op uitzonderlijke prestaties. Als 19-jarige werd ik gevraagd voor een uitzendbaan bij de Koninklijke Marine. De filiaalleidster vertelde me dat ze al vijf secretaresses met een Schoevers opleiding had ingezet, die stuk voor stuk waren ontheven van hun taak. Het werk ging om het foutloos uittypen van het handgeschreven Scheepswerktuigkundig Bestekboek voor De Walrus III onderzeeboot. Aan de hand van dit boekwerk werd de onderzeeër in veelvoud nagebouwd in Taiwan. Omdat een duikboot een hydraulische installatie is moet de tekst wel kloppen. Het mag niet gebeuren dat de makers in Taiwan lezen dat een zuigpomp een opwaartse beweging moet maken, terwijl dit juist het tegenovergestelde is.

De schrijver van die technische handleiding was hoofd van de sectie Nieuwbouw Onderzeeboten, gestationeerd op de Marinebasis bij de RDM-werf in Rotterdam. Een indrukwekkende man in uniform met een rits medailles opgespeld. De secretaresses durfden, als ze iets niet konden lezen, niet te vragen wat die Eerste Luitenant ter Zee had opgeschreven.

Bij de aanvang van mijn uitzendbaan kreeg ik te horen dat er drie maanden voor het project begroot waren. Mijn voortgang was zo gestaag dat de Luitenant me amper kon bijhouden. Tijdens de momenten dat ik op hem moest wachten schreef ik korte verhaaltjes van mijn observaties over het gedrag van de andere officieren. De Luitenant moest daar altijd smakelijk om lachen.

Nu was ik sowieso een expert in het ontcijferen van handschriften, maar als ik iets niet kon lezen vroeg ik vriendelijk: wat staat hier, mijnheer Eijzing? Het resultaat van mijn bijdrage was dat het project binnen twee weken klaar was. Dat hadden ze bij de Marine nog nooit meegemaakt. Eerlijk is eerlijk. Ik kreeg voor die twee weken drie maanden salaris mee. Daar plukte het uitzendbureau ook de vruchten van.

Vijf jaar later dacht ik serieus over immigreren naar Nieuw-Zeeland en belde met de Luitenant om een getuigschrift te vragen. Hij wist nog precies wie ik was. De volgende dag lag de envelop met het document, dat nog steeds klinkt als een klok, in mijn brievenbus. Veertig jaar later bleek de Luitenant ook nog een vriend van mijn zwager te zijn. Het kan gek lopen als je je weet te onderscheiden.

asael-pena-595164-unsplash

Uitzonderlijk gedrag is een instelling.

Het is maar de vraag of je dat kunt leren als je die eigenschap niet in je hebt. Maar het streven naar een uitzonderlijk product of dienst, is wel de belangrijkste voorwaarde voor succes als ondernemer en zp-er. Natuurlijk staat het bovenstaande voorbeeld niet op zichzelf. Deze kwaliteit zit me in het bloed, het is mijn natuur. Onvervreemdbaar dus. Wellicht omdat ondernemerschap, vakmanschap en klantvriendelijkheid in mijn familie een oeroude traditie is.

Natuurlijk kun je proberen om jezelf veilig te stellen als het gaat om je eigen bedrijf. Met klantenlokkers, drempelverlagers en geen-risico-garanties. Of door met een Merkwijzer te gaan voordenken, doordenken en nadenken.

Vergeet echter nooit dat dit allemaal hulpmiddelen zijn. Hoe goed je verhaal ook mag zijn, het enige wat telt is je beloftes waarmaken en jezelf bewijzen.

Gelukkig kan ik je één ding met zekerheid vertellen: ieder mens kan uitzonderlijkheid tonen. Ieder gedrag is een gewoonte. En die gewoonten vormen uiteindelijk een patroon. Dat is het spoor dat je nalaat. Tevens een spiegel.

Wat je geeft krijg je terug.


VOLGENDE HOOFDSTUK >